Gebirgsstelze (bergstelze)

Ordnung: PASSERIFORMES Familie: Motacillidae Art: Motacilla cinerea
IT: Ballerina gialla EN: Wagtail, grey FR: Bergeronnette des ruisseaux DE: Gebirgsstelze (bergstelze) ES: Lavandera cascadeña

Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)
Gebirgsstelze (bergstelze)