Avocet

Order: CHARADRIIFORMES Family: Recurvirostridae Species: Recurvirostra avosetta
IT: Avocetta EN: Avocet FR: Avocette élégante DE: Säbelschnäbler ES: Avoceta común

Avocet
Avocet
Avocet
Avocet
Avocet
Avocet
Avocet
Avocet
Avocet