English / Gull, slender-billed

Gull, slender-billed