Percnoptère d'Égypte

Ordre: ACCIPITRIFORMES Famille: Accipitridae Espèce: Neophron percnopterus
IT: Capovaccaio EN: Vulture, Egyptian FR: Percnoptère d'Égypte DE: Schmutzgeier ES: Alimoche Común

Percnoptère d'Égypte