Bruant ortolan

Ordre: PASSERIFORMES Famille: Emberizidae Espèce: Emberiza hortulana
IT: Ortolano EN: Bunting, ortolan FR: Bruant ortolan DE: Ortolan ES: Escribano hortelano

Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan