Bruant ortolan

Ordre: PASSERIFORMES Famille: Emberizidae Espèce: Emberiza hortulana
IT: Ortolano EN: Bunting, ortolan FR: Bruant ortolan DE: Ortolan ES: Escribano hortelano

Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan
Bruant ortolan