Orden:
PASSERIFORMES
Familia:
Panuridae
Especie:
Panurus biarmicus

Italiano:
Basettino
English:
Reedling, bearded
Français:
Panure à moustaches
Deutsch:
Bartmeise
Español:
Bigotudo
  • Bigotudo
  • Bigotudo
  • Bigotudo
  • Bigotudo
  • Bigotudo
  • Bigotudo
  • Bigotudo
  • Bigotudo